he works as an accountant = hij werkt als boekhouder

een lidwoord in het Engels, geen lidwoord in het Nederlands

hulp op maat nodig? >>kijk hier

De Engelsen zeggen: In a sense. De Nederlander spreekt van: In zekere zin. Als er op grote schaal gefraudeerd wordt, vertaalt u dat met: on a large scale. Hieronder staat een overzicht van veelvoorkomende uitdrukkingen in het Engels waar een lidwoord wordt gebruikt. In de Nederlandse uitdrukking komt geen lidwoord voor.

a short time after korte tijd daarna
as a result als gevolg
as a rule als regel
at the office op kantoor
at the request of op verzoek van
double the size tweemaal zo groot
half the size half zo groot
he works as an accountant hij werkt als boekhouder
I am a student ik ben student
in a sense in zekere zin
in hospital (USA: in the hospital) in het ziekenhuis
in the name of uit naam van
on a large scale op grote schaal
on the basis of op basis van
on the occasion of ter gelegenheid van
on the table op tafel
take an interest in belang stellen in
to a certain extent tot op zekere hoogte
to be a mercenary in the foreign legion huurling zijn in het Vreemdelingenlegioen
to be a student, police officer studente, politie-agent zijn
to be in a hurry haast hebben
to earn a living de kost verdienen
to give an answer antwoord geven
to go on a trip / journey op reis gaan
to have a headache/ a sore throat hoofdpijn / keelpijn hebben
to have a right to recht hebben op/om
to make a distinction onderscheid maken
to make a fortune fortuin maken
to play the piano piano spelen
to take an interest in belang stellen in
to the satisfaction of tot tevredenheid van
to the surprise of tot verrassing van
to think it is a pity jammer vinden
to work as an accountant, secretary, etc werken als boekhouder, secretaris, etc
what a pity! wat jammer!
with the exception of met uitzondering van
with the help of met (be)hulp van
Yves is a Frenchman Yves is Fransman

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens