into

hulp op maat nodig? >>kijk hier

divided into verdeeld in
to take into consideration in aanmerking nemen
to take into account rekening houden met
insight into inzicht in
translate into vertalen in / naar
to go / look into a matter een zaak onderzoeken, zich in een zaak verdiepen

Into is een voorzetsel dat op een beweging naar binnen toe duidt. Het spreekt eigenlijk voor zich: into is een combinatie van de voorzetsels in en to. Overigens moet u zich niet ongerust maken over uw voorzetselgebruik in het Engels. Ook moerdertaalsprekers gebruiken onjuiste voorzetsels en meestal valt er niemand over. Onjuist voorzetselgebruik leidt vrijwel nooit tot begripsproblemen, hoogstens tot enige hilariteit.

Voorbeelden:

The conference is divided into three sections.
Further to your complaint, we will go into this matter immediately.
Many factors have to be taken into consideration.
We have taken into account the fact that our workforce is multilingual.
The report gives us an insight into how the company operates.
We have translated our brochure into French and German.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens