het heden: werkwoorden die meestal in de ‘simple present’ staan

hulp op maat nodig? >>kijk hier

admire1 adore agree
appear2 be3 believe
belong consist of contain
cost4 deserve desire
differ disagree dislike
disrespect doubt exist
feel5 forget hate
have6 include know
like love need
own possess prefer
realise recognise regard
remember resemble respect
see7 seem smell
sound suppose suspect
taste think8 understand
want wish  

1. U kunt wel zeggen: I am admiring the view, als het bewonderen van korte duur is. U staat te bewonderen, als het ware.

2. Als u appear voor optreden gebruikt, kan appearing wel.
Bijvoorbeeld: Pavarotti is appearing at la Scala Milan.

3. Being komt wel in de lijdende vorm voor. Bijvoorbeeld: Diana is being considered for promotion. Ook als u een houding beschrijft, kunt u een being gebruiken, zeker als die houding u irriteert. Bijvoorbeeld: You are being unreasonable. Of: He’s always going on about that car of his.

4. The new building is costing far more than we expected. Dit wil zeggen: Het nieuwe gebouw gaat ons meer kosten / loopt meer in de papieren dan we dachten. Bij zo’n observatie past ook een -ingvorm.

5. Als feel de betekenis van voelen heeft, kan feeling wel. Bijvoorbeeld: How are we feeling today?Als u feel gebruikt in de betekenis van vinden, kan dit niet. Bijvoorbeeld: We feel that more urgent action should be taken.

6. Als have ‘bezitten’ betekent, gebruikt u geen -ingvorm. Als er op een proces, handeling of activiteit wordt gedoeld, wel. Bijvoorbeeld:
Fred has a new car.
She’s having a baby.
We are having problems with the new equipment.
We are having a meeting tomorrow.

7. Als see wordt gebruikt in de betekenis van ontmoeten, een afspraak hebben met kunt u wel een -ingvorm gebruiken. Bijvoorbeeld: I am seeing the sales manager tomorrow.

8. Als u think in de betekenis van denken gebruikt: geen -ingvorm.Voorbeeld: I think that the plan will be successful. Maar als het overwegen betekent, kan thinking wel: We are thinking of relocating to a greenfield site.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens