er werd besloten - it was decided

het gebruik van er en there

hulp op maat nodig? >>kijk hier

‘Er’ en ‘there’

In het kort:

 • ‘there’ alleen gebruiken bij (hulpwerkwoord) + ‘to be’
  There must be a mistake in the text.
  Is there anything I can do?
 • gebruik geen ‘there’ als u een concreet onderwerp kunt gebruiken
  Er wordt een programma geïnstalleerd.
  A new programme is being installed.
 • er + voorzetsel
  Ik zal erover nadenken.
  I will think about it.

Het Nederlandse er kan soms vertaald worden met there. In het Nederlands kan er echter gebruikt worden in combinatie met een groot aantal werkwoorden. Aan het gebruik van there zijn nogal wat restricties verbonden.

 • There wordt gebruikt in combinatie met to be.
  Er is duidelijk sprake van een probleem. There is clearly a problem.
  Er zit een fout in de tekst.
  N.B. Waar in het Nederlands zit staat, wordt in het Engels meestal is gebruikt.
  There is a mistake in the text.
  Er zijn verschillende manieren om dit vraagstuk te bekijken. There are several ways of looking at this question.
 • There wordt ook gebruikt met het werkwoord met een hulpwerkwoord + to be.
  Er moet een fout in de factuur zitten. There must be a mistake in the invoice.
  Er moet een onderzoek komen naar het inzakken van de aandelenprijs. There should be an investigation into the collapse of the share-price.
  Er kan geen twijfel bestaan over de bron van het lek in deze gevoelige informatie. There can be no doubt about the source of the leak of this sensitive information.
 • Er kan gebruikt worden in onpersoonlijke constructies. In het Engels is een concreet onderwerp nodig.
  Er wordt aan een nieuw computerprogramma gewerkt. We / they are working on a new computer program.
  Er moeten wijzigingen worden aangebracht. Changes must be made.
  Er werd gezongen. Songs were sung.
  In dialect komt u wel There was singing (and dancing) tegen.
 • Als u een zin wilt schrijven als: Er wordt gezegd dat roken longkanker veroorzaakt.

  zijn er twee mogelijkheden: It is said that smoking causes lung cancer.

  Smoking is said to cause lung cancer.

  Een derde: People/they say that smoking causes lung cancer.

  is informeler, en lijkt meer op: Ze zeggen dat roken longkanker veroorzaakt.

 • Als er gevolgd wordt door een voorzetsel, zoals bij: eraan, erachter, erbij, erin, ermee, eronder, erop, erover, eruit wordt het meestal vertaald met het voornaamwoord it of them.
  eraan Wat gaat u eraan doen?
  What are you going to do about it?
  erachter Wat voor gedachte zit erachter?
  What is the thinking behind it?
  erbij Wij kunnen ieder onderdeel erbij leveren.
  We can deliver each part with it.
  erin Zit er suiker in?
  Is there sugar in it?
  ermee Mocht u er problemen mee hebben, bel ons dan.
  Should you have any problems with it, please call us.
  eronder Het boek ligt op tafel, de brief ligt eronder.
  The book is on the table, and the letter is underneath it.
  erop Elk personeelslid heeft een bureau met een computer erop.
  Each staff-member has a desk with a computer (on it).
  erover Ik zal erover nadenken.
  I will think about it.
  eruit Haal de disk eruit.
  Take the disk out.
 • Soms wordt het voorzetsel bij er niet vertaald. In dat geval wordt er ook niet vertaald.

  De beste tijd om ermee te beginnen is tien uur s’ochtends.

  The best time to start is ten o’clock in the morning.

 • Voorbeeldzinnen met er en de Engelse vertaling ervan.
  Er werd een openbare vergadering gehouden om de route van de nieuwe autosnelweg te bespreken. A public meeting was held to discuss the route of the new motorway.
  Er zal een sollicitatiegesprek worden gehouden met tien kandidaten. Ten candidates will be interviewed.
  Er gebeurde een ongeluk recht tegenover het gebouw. An accident happened right in front of the building.
  Er werd een aanbouw gemaakt om de nieuwe kunstcollectie te huisvesten. An extension was built to house the new art collection.
  Er hebben drie klanten gebeld toen je weg was. Three customers called while you were out.
  Er werd een beslissing genomen om het bedrijf te restructureren. A decision was made to restructure the company.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens