The second half of the match was really exciting

half en het lidwoord

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Half (of) the children were ill. De helft van de kinderen was ziek.
The second half of the programme was more interesting. De tweede helft van het programma was interessanter.
Half (of) the building is closed. De helft van het gebouw is gesloten.
Half (of) the employees did not attend the meeting. De helft van de werknemers hebben de vergadering niet bezocht.
Half (of) the books are missing. De helft van de boeken mist.

Regel 1: Gebruik geen the voor half, tenzij er een ander woord tussen staat.

Bijvoorbeeld:

Half of the packages were missing. De helft van de pakjes waren zoek.
He gave the other half to me. Hij gaf de andere helft aan mij.
The second half was better. De tweede helft was beter.

Regel 2: Half kan enkelvoud of meervoud zijn, afhankelijk van het voorwerp.

Bijvoorbeeld:

  • half (of) the boxes were damaged
  • half (of) the order was late
  • half (of) the building…
  • half (of) the books…

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens