half en het lidwoord

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Bij het gebruik van het Engelse half moet u op twee zaken letten:

  1. moet u het lidwoord the gebruiken?
  2. moet de persoonsvorm in het enkelvoud of het meervoud?

Eerst enkele voorbeelden:

Half (of) the children were ill. De helft van de kinderen was / waren ziek.
The second half of the programme was more interesting. De tweede helft van het programma was interessanter.
The second half of the match was really exciting. De tweede helft van de wedstrijd was heel spannend.
Half (of) the building is closed. De helft van het gebouw is gesloten.
Half (of) the employees did not attend the meeting. De helft van de werknemers heeft / hebben de vergadering niet bezocht.
Half (of) the books are missing. De helft van de boeken mist.

Regel 1

De helft mag u niet met *the half vertalen. The other half is wel goed Engels. The mag alleen aan half voorafgaan als er een woord tussen staat.

Voorbeelden:

Half (of) the packages were missing. De helft van de pakjes waren zoek.
He gave the other half to me. Hij gaf de andere helft aan mij.
The second half was better. De tweede helft was beter.

Regel 2

Half kan enkelvoud of meervoud zijn, afhankelijk van het voorwerp.

Voorbeelden:

  • half (of) the boxes were damaged
  • half (of) the order was late
  • half (of) the collection was stolen
  • half (of) the books were out of print

In het Nederlands wordt het allebei gehoord: De helft van de kinderen was / waren ziek.

have to »
volgend

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens