*we have written you on february 10

de belangrijkste fouten met have

hulp op maat nodig? >>kijk hier

ikoon zie ook modals

Hieronder staan in vogelvlucht beschreven de belangrijkste fouten die optreden bij het gebruik van het hulpwerkwoord have

‘Have’ waar het niet mag

In het Nederlands zegt u: We hebben u op 10 januari geschreven. Of: Ik ben twee weken geleden voor zaken in België geweest. U gebruikt dus een voltooide tijd in het Nederlands en zou geneigd zijn dat ook in het Engels te doen. Helaas mag hier in het Engels geen voltooide tijd gebruikt worden. Er staat in elke zin namelijk een tijdsbepaling in het verleden (10 januari, twee weken geleden). De vertaling luidt dus: We wrote to you on January 10. En: I was in Belgium on business two weeks ago. Zo’n tijdsbepaling in het verleden hoeft natuurlijk niet met datum en al genoemd te worden. Ook: In great-grandfather’s day, De Krakelingh was a flourishing business krijgt hier een eenvoudige verleden-tijdsvorm. Net als in het Nederlands, overigens: Toen overgrootvader hier nog de scepter zwaaide, was De Krakelingh een bloeiend bedrijf.

‘Have’ waar het echt moet

Ons bedrijf is al sinds 1924 een succes. Deze zin bevat het woord al. Een teken voor u om een voltooide tijd te gebruiken. Een juiste vertaling luidt dan ook: We have been a successful company since 1924, en niet: *We are a successful company since 1924. Een driedubbele fout maakt u als u met: We zijn al sinds vele jaar een succesvol bedrijf vertaalt met: We *are *already *since many years a successful company.

‘Have’ waar het ook moet

We hebben al onze vaste klanten geschreven. Deze zin is algemeen van aard. Als een handeling in het verleden heeft plaatsgevonden maar er mist een specifieke tijdsbepaling, dan wordt in het Engels een voltooide tijd gebruikt. Net als in het Nederlands, overigens. De juiste vertaling luidt dus: We have written to all our regular customers.

Voorbeeldzinnen:

We are in business to serve our customers. (algemene doelstelling)
We have been in business since 1963. (periode)
We have written to all our regular customers. (niet-tijdspecifiek)
We wrote to you several weeks ago. (tijdstip in het verleden)
We have reached an agreement with the union. (niet-tijdspecifiek: een aankondiging)

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens