gesprek / discussie

hulp op maat nodig? >>kijk hier

having talks overleg voeren
to be on the phone in gesprek zijn, aan de telefoon zijn
to be in a meeting in gesprek zijn, vergaderen, overleg voeren
job interview sollicitatiegesprek
discussion gesprek, discussie
debate gesprek, discussie
interview gesprek, interview (media)
consultation gesprek, consult
conversation gesprek, babbeltje
 • Gesprek is in het Nederlands een zeer algemene term. U denkt bij het woord gesprek misschien aan een telefonisch of persoonlijk onderhoud, aan een babbeltje over koetjes en kalfjes, een functioneringsgesprek of een zakelijk overleg. Het Engels heeft geen vergelijkbaar algemene term. Er bestaat daarom geen rechtstreekse vertaling voor een zin als: Jansen is in gesprek. Afhankelijk van de situatie kunt u het volgende zeggen:

  Jansen is on the other line.
  Jansen is on the phone.
  The line is busy / The line is engaged.
  Jansen is in a meeting.

  Wat betreft het laatste voorbeeld: in het Nederlands klinkt ‘vergadering’ al snel als een groepsgebeuren. In het Engels kan een meeting ook tussen twee personen plaatsvinden. Nog een optie is: Jansen is (dealing) with a client. Vermijd in elk geval: *Jansen is busy. Dit komt onbeleefd over: wat geïmpliceerd wordt is dat Jansen voor u in elk geval geen tijd heeft.

 • Gebruik het woord conversation niet voor een formeel gesprek. Gebruik interview, meeting, etc. Zeg dus niet na een sollicatie- of zakelijk gesprek: *I enjoyed our conversation. Daarmee kenschetst u het gesprek als een nergens toe verplichtend babbeltje. Zeg: Thank you for your time.
 • Wordt er met in gesprek zijn naar een politiek of zakelijk overleg verwezen, dan is having talks with / in talks with ook een optie:
  De regering is in overleg met de vakbonden.
  The government is having talks with the unions.
  The government is in talks with the unions.
 • Voor gesprekspartners is parties to the debate een oplossing:

  De vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn de belangrijkste gesprekspartners.
  The unions and the employers’ organisations are the most important parties to the debate.

 • Bij een landelijk of politiek vraagstuk, waar een ‘brede maatschappelijke discussie’ bij komt kijken, wordt (public) debate gebruikt, bijvoorbeeld: the debate about the future of public schools.
 • Discussie is lastig om goed te vertalen. Met argument / debate komt u een eind. Discussion kunt u beter vermijden. Dat is vaak net niet goed. Kijkt u naar de volgende voorbeelden:

  Na veel discussie / vieren en vijfen besloten ze om Schiphol uit te breiden. After much discussion / debate, they decided to extend Schiphol.
  Er is veel te doen geweest om / veel discussie geweest omtrent de El Al lading. There has been much argument about the El Al cargo.
  Dit leidt tot een discussie omtrent de wenselijkheid van… This will provoke the debate about the desirability of…

  Er is een discussie gaande over de uitbreiding van Schiphol

  Niet: *There has been a big discussion about the extension of Schiphol

  Wel: There has been much debate about the extension of Schiphol.

Uitdrukkingen:

een gesprek met een sociaal werkster aanvragen to request a consultation with a social worker
(een gesprek) onder vier ogen just between the two of us
just between you and me
face to face
het onderwerp van gesprek the subject under discussion
the point at issue
op de agenda staan to come up for discussion
get »
volgend

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens