feel / find / think

hulp op maat nodig? >>kijk hier

feel vinden, van mening zijn (voorzichtig van toon)
find vinden (letterlijk)
think vinden, denken, van mening zijn

Gebruik to think om een mening uit te drukken. Verwar dit niet met to find, dit betekent vinden in de zin van iets vinden na zoeken. Soms kan een spreker, meestal voor een groep, met ‘find’ uitdrukken dat een en ander zijn bevinding is. Voor gewoon gebruik is to find in die betekenis te zwaar. Vooral gebruik in combinatie met de derde persoon is ongebruikelijk. Dus:

  • Vermijd *he/she finds
  • Gebruik I find spaarzaam, bij formele gelegenheden, en wanneer u veel gewicht aan uw mening wilt geven.
  • I think is informeler en zwakker dan I believe
  • I believe… kan sterker zijn dan Ik geloof

De minister van landbouw vindt dat de varkenspest geen bedreiging meer voor de volksgezondheid meer vormt.
Niet: *The minister of agriculture finds that swine fever no longer constitutes a threat to public health.
Wel: The minister of agriculture believes that swine fever no longer constitutes a threat to public health.

Ik vind reizen prettig.
Liever niet: *I find travelling enjoyable.
Wel: I enjoy travelling.

Ik vind dat we advies moeten inwinnen bij de juridische afdeling.
Niet: *I find that we should consult the legal department.
Maar: I think that we should consult the legal department.
Of: We should consult the legal department.

We vinden het eigenlijk wat aan de dure kant.
Niet: *We find it too expensive. (gewichtig van toon)
Maar: We feel it is too expensive. (voorzichtig van toon)

We vonden het maar raar dat...
Niet: *We found it strange that ...
Maar: We were surprised that ...

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens