department / division / section

hulp op maat nodig? >>kijk hier

department afdeling, sectie, departement, ministerie
division sectie, divisie
section sectie, doorsnede, paragraaf

Een Faculteit der Letteren kan een Spanish Department hebben. Hieruit blijkt dat een department niet groot hoeft te zijn. Meestal kunnen we het vertalen met afdeling of sectie. In politieke zin is een department wel omvangrijk: men spreke van een departement of ministerie. Division wordt in het Engels schaars gebruikt, en meestal in militaire contect. Section wordt vooral in het Amerikaans gebruikt voor wijk, district of regio.

Voorbeelden:

All sections of the population Alle lagen van de bevolking
Booing was heard from one section of the crowd. Er werd boe-geroep gehoord van een deel van de menigte.
Ministery of Health / Public Health Department Ministerie van Volksgezondheid
Section 31 met with outrage. Paragraaf 31 riep woedende reacties op.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens