> Schrijfhulp Engels > lemma's c

collocations

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Er zijn woorden die u vaak bij elkaar aantreft. Zulke woorden vormen samen geen zegswijzen of spreekwoorden, maar een soort standaarduitdrukkingen. Zo spreken we eerder van een moordende competitie dan van een dodelijke competitie U zegt wel: je neerleggen bij een beslissing maar niet: je neerleggen bij een besluit, en hoogst onwaarschijnlijk klinkt net iets mooier dan bijzonder onwaarschijnlijk. Vaak wanneer u naar het juiste woord zoekt, zoekt u in wezen naar zo’n collocation. Hieronder staat een lijstje Engelse collocations. Als u ze goed gebruikt, klinkt u meteen idiomatischer.

Engels Nederlands
an ailing / thriving business een kwijnende / bloeiende handel
a fiercely competitive market een fel concurrerende markt
(to) abide by the decision zich neerleggen bij een besluit
absolutely convinced volledig overtuigd
(to) apologise unreservedly onverdeeld excuses maken
(to) break with tradition met een traditie breken
a call for change een roep om verandering
a call for resignation een oproep tot aftreden
a chorus of complaints een stortvloed aan klachten
commercially viable haalbaar, uitvoerbaar, levensvatbaar
directly responsible onmiddellijk aansprakelijk, verantwoordelijk
a distinct possibility een stellige mogelijkheid
drastically curtail radicaal bezuinigen op uitgaven
(to) curtail freedom of the press vrijheid van meningsuiting beknotten
entirely satisfied volkomen tevreden
extremely dissatisfied buitengewoon ontevreden
financially sound solvent
freely / widely available gratis / overal verkrijgbaar
fully aware volledig bewust
(to) greatly appreciate buitengewoon waarderen
highly qualified (volledig) bevoegd, gediplomeerd
highly unlikely hoogst onwaarschijnlijk
(was greeted with) howls of derision (werd met) hoongelach (ontvangen)
ideally situated gunstig gelegen
largely irrelevant grotendeels irrelevant
legally binding rechtsgeldig, wettelijk bindend
mindless violence zinloos geweld
officially recognized officieel erkend
(to) flout the law / the rules / convention de wet / regels / gewoonten aan de laars lappen
readily available voorhanden, makkelijk te krijgen
rightly so terecht
remarkably similar treffende gelijkenis
scarcely credible nauwelijks geloofwaardig
seriously flawed met grote fouten, verknald
severely disrupt ernstig verstoren
(to) solidly base stevig onderbouwen
(to) strongly criticize sterk afkeuren
a tacit agreement een stilzwijgende overeenkomst
the deal fell through de transactie mislukte
(with) unimpeachable integrity volkomen integer
universally accepted alom aanvaard / erkend
(to) warmly welcome hartelijk welkom heten

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens