> Schrijfhulp Engels > lemma's c

care / look after / make sure / take care

hulp op maat nodig? >>kijk hier

care to (+ inf) willen, trek/zin hebben in
care for (+ noun) willen, trek/zin hebben in
care for zorgen voor, verzorgen (alleen mensen)
look after zorgen voor, verzorgen (ook voorwerpen)
make sure... zorg ervoor, let erop...
see to it... zorg ervoor, let erop... (informeel)
take care of zorgen voor
take care! wees voorzichtig / let op jezelf!

Zorgt u er a.u.b. voor dat dhr. Wanders op het vliegveld opgewacht wordt. Hoe vertaalt u dat? Onjuist is: *Please take care that Mr Wanders is met at the airport. Een mogelijkheid is: Please make sure that Mr Wanders is met at the airport. Een andere mogelijkheid is: Please see to it that..., maar dan loopt u het risico dat u arrogant of nonchalant klinkt. Dat risico loopt u niet als u over uzelf praat: I’ll see to it. (= Daar zorg ik wel voor.)

Een voorbeeld:

Mr Smythe zorgt voor de verkoop.
Niet: *Mr Smythe takes care of sales.
Maar wel: Mr Smythe is responsible for sales.

Voorbeeldzinnen met vertalingen:

Would you care to join us for lunch? Wilt u soms met ons mee gaan lunchen?
We’ll take good care of you. We zullen goed voor u zorgen.
He cares for his elderly aunt. Hij zorgt voor / verzorgt z’n oude tante.
Would you care for a cup of coffee? Hebt u trek in een kopje koffie?
The caretaker looks after the building after office hours. De huismeester zorgt buiten kantooruren voor het gebouw.
We care about our customers. We voelen ons betrokken bij onze klanten.
case »
volgend

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens