by / from / off / of

hulp op maat nodig? >>kijk hier

by van, door
from uit, vandaan
off uit, vandaan
of van, over

Bovenstaande voorzetsels leveren soms problemen op. Hieronder staat een korte uitleg.

  • By betekent meestal door / van de hand van, zoals in: That book was written by my uncle. Soms kan by een plaatsaanduiding zijn, zoals in: We sat down by the river.
  • From lijkt op off, en betekent van(daan) / uit, zoals in: On his way home from school. From en off geven richting of beweging aan.
  • Of betekent meestal van in termen van een bezitsrelatie. Of wordt gebruikt waar de genitivus niet kan of niet mag, bijvoorbeeld in: The wheels of the car en The sister of a friend of my father’s.
  • De belangrijkste verwisselingen vinden plaats tussen de woorden of en off. Zie hiervoor de betreffende lemma’s.

Verdere voorbeelden:

A painting of the artist by his brother…

By the river…

A souvernir of Paris…

A novel by Martin Amis

Where are you from?

I received a postcard from Tahiti.

Een laatste voorbeeld:

U kunt gemakkelijk te voet van het station komen.
Niet: *You can easily come from the station on foot.
Maar: You can easily walk from the station.
Ofwel: The office is within walking distance of the station.

by »
volgend

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens