bloopers en strategie

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Je mag nooit een zin met ik beginnen.

Lange zinnen zijn mooi.

Het is lelijk om dezelfde woorden te herhalen.

Hierboven staan drie veel gehoorde meningen waar de schrijvers van deze gids zich graag vrolijk over maken. Wilt u prettig, verzorgd en helder Engels schrijven, dan kunt zichzelf veel problemen besparen met de less is more-strategie. Hiervoor moet u eerst bovenstaande vooroordelen laten varen. Kijk vervolgens naar uw brontaal. Kan een intelligente leek uw Nederlandse tekst moeiteloos lezen? Of is uw tekst ontoegankelijk, bijvoorbeeld door onnodige verwijzingen, zorgvuldig omzeilde herhalingen of groepjes werkwoorden die tot het eind van de zin zijn bewaard? Als dit laatste het geval is, zal uw vertaling waarschijnlijk onnodig ingewikkeld en accident-prone zijn. Beperk u tot safe text: de ondubbelzinnige oplossing. Eenvoud siert uw tekst. Enkele richtlijnen hiervoor vindt u hieronder.

Toon en stijl

Er bestaat een wereld van verschil tussen de eerbiedige afstand (bijzonder ver weg) tot de lezer en de ongemakkelijke in your face-stijl (bijzonder dichtbij). In die wereld van verschil moet u zich vrij kunnen bewegen. Kijk uw lezer in de ogen en spreek hem of haar vriendelijk en rechtstreeks aan. Gebruik hiertoe levende zinnen, met levende personen. Zo helpt u de lezer en neemt u verantwoordelijkheid voor wat u schrijft. Natuurlijk mag u uw zin met I of we beginnen:

I am writing to enquire about your special offer…
You will be pleased to hear that you have been selected for…
We are pleased to announce…
I am enclosing the brochure you requested…

Nederlanders worden vaak op hun directheid aangesproken. Die directe toon kan de Engelstalige luisteraar/lezer ongemakkelijk doen voelen. Toch blijkt bij navraag deze directheid in veel gevallen onbedoeld; ze is het resultaat van interferentie met de moedertaal.
Een voorbeeld: De Nederlander zegt niet constant ‘dankuwel / alstublieft’. Om vriendelijk over te komen, heeft de Nederlander andere stijlmiddelen tot z’n beschikking, zoals het woord ‘even’. Even laat zich niet letterlijk vertalen. Kun je even terugbellen? wordt dus: Can you call me back, please? Het gebruik van please voorkomt dat uw korte, directe en bondige stijl kortaf gaat klinken.

Hoe concreter, hoe beter. In het gevecht om geheugenruimte bij uw lezer, maakt u een betere kans op slagen als u concreet communiceert. Daarnaast vermijdt u met concrete taal ongewenste oubolligheden of onbedoeld modieus taalgebruik.
Voorbeeld:

Geen: We look forward to your prompt reply. (niet concreet, erg vormelijk)

Maar: Please let me know before Monday 2 November. (helder, vriendelijk)

Vorm en inhoud

Schrap overbodige woorden en uitleg. In: I had to leave early (in order) to catch the train. Vervang weinig voorkomende woorden door veel voorkomende. Hieronder enkele voorbeelden op een rijtje.

woord vervang door betekenis
ascertain find out ontdekken, te weten komen
at your earliest convenience as soon as possible zo snel mogelijk
due to the fact that because want, omdat
far from satisfactory unsatisfactory onbevredigend
not unlike like  

Noem man en paard, en noem ze telkens bij dezelfde naam. Wees niet bang voor herhalingen in letterlijke bewoordingen. Synoniemen kunnen de zaak onnodig ingewikkeld maken. Indien u naar uzelf verwijst, doe dit dan met I en vermijd omschrijvingen zoals: *The present writer of: *The undersigned.

Kies altijd de veilige optie. Als u problemen heeft met het verschil tussen affect en effect, vermijd deze woorden dan. Gebruik to cause, to have an effect on, to influence, etc.

Helderheid voor alles. Herschrijf zonodig uw Nederlandse constructies (in gedachten). Vertaal later. Twee voorbeelden:

Voorbeeld 1

Orginele constructie
Wij zouden het op prijs stellen als u bij de eerst komende gelegenheid hierover met ondergetekende of collega op een van onderstaande nummers contact zou willen opnemen.

Hertaalde constructie
Wilt u zo vriendelijk zijn hierover voor (datum) contact op te nemen? U kunt mij bereiken op (nummer). Mijn collega Annette van Driel is ook op de hoogte. Haar nummer is (nummer).

Vertaalde constructie
Please contact me on (number) before (date). You can also discuss the matter with my colleague Annette van Driel. Her number is (number).

Voorbeeld 2

Orginele constructie
Het al dan niet aanwezig zijn van een concierge heeft geen invloed op de aansprakelijkheid.

Hertaalde constructie
De aan- of afwezigheid van een concierge heeft geen invloed op de aansprakelijkheid.

Vertaalde constructie
The absence or presence of a concierge does not affect liability.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens