big / great / large

hulp op maat nodig? >>kijk hier

big groot
great 1. groot, veel (in vaste uitdrukkingen)
2. groot, indrukwekkend
3. fantastisch, geweldig
(slang)
large groot

Het juiste gebruik van big, great en large is opmerkelijk lastig, maar met een aantal kleine aanpassingen kunt u een eind komen. Die aanpassingen staan hieronder in de vorm van tips. Voor meer informatie leest u de gedetailleerde uitleg.

Safe text tips:

Gebruik large voortaan vaker.

Gebruik big voortaan minder vaak.

Big is een prettig woord als u met peuters praat.

Beperk het gebruik van great tot a great many.

Bedenk dat: ‘Big savings!’ en ‘Great news!’ informele uitdrukkingen zijn.

Gedetailleerde uitleg:

 • Big wordt door Engelssprekende buitenlanders te vaak gebruikt. Dat is jammer, want veelvuldig gebruik van big komt onbeholpen over. Als u een goed woord zoekt voor omvangrijk of groot, gebruik dan large.
 • Great kan als bijvoeglijk naamwoord ook groot(s), imposant betekenen: Churchill was a great man. Dit gebruik van great is beperkt tot een beperkt aantal vaste uitdrukkingen.
 • Vaak hoort u great in de betekenis van fantastisch, geweldig. Dit gebruik van great is slang en u doet er goed aan om het uit uw zakelijke communicatie te weren.
 • Hieronder volgen voorbeelden van bovenstaande regels:

  Niet: *It makes a big difference.

  Maar wel: It makes a great deal of difference.

  Niet: *a big fee

  Wel: a large fee / a substantial fee

  Voorbeeldzinnen

  We are a large company. We zijn een groot bedrijf.
  We are a great company. We zijn een te gek bedrijf.
  Napoleon was a great man. Napoleon was een groot man.
 • Toch mag u, moet u zelfs, great ook in de betekenis van groot of veel gebruiken. We doelen hier vooral op uitdrukkingen zoals a great many, the great majority. Hoe weet u wanneer u met zo’n uitdrukking te maken hebt en niet met een uitdrukking waarin great onverzorgd of populair overkomt? Een goede vuistregel is dat great in de betekenis van groot of veel meestal in de buurt van een woord staat dat een hoeveelheid of aantal uitdrukt. Zo ziet u bij niet-telbare zelfstandige naamwoorden bijvoorbeeld de combintatie a great deal. Bijvoorbeeld: a great deal of money. Voor telbare zelfstandige naamwoorden gebruikt u: a great many. Bijvoorbeeld: a great many students.
 • Hieronder volgen voorbeelden van alle bovenstaande regels:

  Er zit een veel fouten in de factuur.
  There are a large number of errors in the invoice.
  Opmerking: Bij ‘a large number’ gebruikt u bij voorkeur een meervoudsvorm: are.

  Heel veel mensen denken er nog steeds zo over.
  A great number of people still hold this view.
  Opmerking: ‘A great number’ is een vaste uitdrukking. Gebruik een meervoud.

  Het overgrote deel van de pc-gebruikers is tevreden met hun computer.
  The great majority of PC-users are satisfied with their computers.
  Opmerking: ‘The great majority’ is een vaste uitdrukking. Gebruik een meervoud.

  De beslissing om te staken werd door een grote meerderheid geaccepteerd.
  The decision to go on strike was passed by a large majority.
  Opmerking: ‘A large majority’ is een vaste uitdrukking. Gebruik een meervoud.

  Ze heeft zich bijzonder ingespannen voor het project.
  She put a great deal of effort into the project.
  Opmerking: ‘A great deal of’ is een vaste uitdrukking.

 • Even herhalen:
  a large building een groot gebouw
  a large company een groot bedrijf
  a large workforce veel personeel
  a great building (zeer inf.) een prachtig gebouw
  the greater part het leeuwendeel, het grootste deel
  the majority het merendeel

  N.B. The lion’s share is een uiterst informeel, enigszins vage uitdrukking. Anders van toon dus dan het Nederlandse het leeuwendeel.

 • Great wordt voor de beschrijving van een niet-quantificeerbaar kenmerk gebruikt:

  Napoleon had a great impact / influence on history.

  The company made great efforts to regain its market share.

  Keeping ahead of the competition is of great importance.

  We owe a great debt to our late professor’s endeavours.

  (Schuld wordt hier figuurlijk gebruikt.)

  Maar: The company went bankrupt, leaving large debts.

  (Schulden zijn quantificeerbaar. Vandaar large debts en niet *great debts.)

bij »
volgend

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens