> Schrijfhulp Engels > lemma's a

above-mentioned / aforementioned / aforesaid / listed above / etc.

Terugverwijzen in een document kunt u met behulp van onderstaande woorden. Wanneer gebruikt u welk woord? Hieronder enkele richtlijnen:

 • aforesaid is bijzonder formeel. Het gebruik wordt meestal beperkt tot juridische documenten:
  The aforesaid incident allegedly took place at the Jungle Rhythms discotheque in Barnsley.
 • voor aforementioned geldt ongeveer hetzelfde:
  The aforementioned Mr Gough is sole owner of the property.
 • above-mentioned, iets minder formeel, is toch nog zeer keurig:
  The Board consists of the above-mentioned partners.
 • mentioned above is minder stijf, en komt u vaker tegen:
  The work was carried out by the dredging company in the port mentioned above.
 • Let op: above-mentioned mag, mentioned above ook, maar *mentioned before en *below-mentioned niet.
 • mentioned earlier gebruikt u in dagelijkse en gesproken taal: ‘As I mentioned earlier,...’
 • zoals hierboven / hieronder vermeld vertaalt u met: as mentioned above / below
 • binnen één document kunt u mentioned previously beter vermijden: previously wekt de indruk dat iets al langer geleden is vermeld. In een boek kunt u met previously wel naar een eerder hoofdstuk verwijzen.
 • listed above gebruikt u als er sprake is van een serie:
  All the authors listed above belong to the school of Magical Realism.

Hopelijk helpt onze schrijfhulp u bij het schrijven van uw Engelse teksten. Hebt u advies op maat nodig, neemt u dan contact op met een van onze projectmanagers op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Voor teksten van meer dan 10.000 woorden bieden we aantrekkelijke kwantumkortingen.

Uw contactgegevens