assess

hulp op maat nodig? >>kijk hier

appraise taxeren, schatten
assess beoordelen, taxeren, aanslaan
assessment (belasting)aanslag
estimation schatting
estimate begroting, raming van kosten
evaluation waardebepaling, raming, schatting, taxatie
judgement oordeel
tax belasten, veel vergen van
tax assessor inspecteur van belastingen
tax return belastingaangifteformulier
value waarderen, taxeren

Voorbeelden:

The damage was assessed at… De schade werd vastgesteld op…
The goods were valued at three million dollars. De goederen werden getaxeerd op drie miljoen dollar.
I value your opinion. Ik waardeer uw mening.
He assessed the situation at a glance. Hij beoordeelde de situatie in een oogopslag.
The Inland Revenue has a new system for processing the income tax returns. De belastingdienst heeft een nieuw systeem voor het verwerken van de belastingaangifteformulieren.
Loss assessment schadebegroting, schadevaststelling, schadebereking
A tax assessment een belastingaanslag
Damage assessment (insurance) schadebepaling (verzekeringen)
The appraisal interview takes place tomorrow. Het beoordelingsgesprek heeft morgen plaats.
He has poor judgement. Hij heeft een slecht beoordelingsvermogen.
Candidates must write a short self-evaluation, listing their strengths and weaknesses. De kandidaten moeten een korte beoordeling van eigen goede en mindere kwaliteiten schrijven.
In my estimation… Volgens mij… / Mijn (in)schatting is...
The financial department requires an estimate for this project. De afdeling financiën heeft een schatting voor dit project nodig.

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens