affect / effect

hulp op maat nodig? >>kijk hier

(to) affect veranderen, beïnvloeden, aantasten
(to) have an effect on veranderen, beïnvloeden, aantasten
(to) effect veroorzaken, bewerkstelligen
effect effect, resultaat, uitwerking
to take effect resultaat hebben, van kracht zijn
come into effect van kracht worden

Het is voor niet-Engelstaligen moeilijk om to effect en to affect uit elkaar te houden, mede doordat het verschil in uitspraak niet door iedereen wordt opgemerkt. Hieronder volgen enkele gebruikerstips:

  • Het werkwoord to affect betekent hetzelfde als to have an effect on / to have an influence on. Met deze synoniemen kunt u het gebruik van het lastige to affect omzeilen. In plaats van: How will the euro affect my business? zegt u: What effect will the euro have on my business?
  • Het zelfstandig naamwoord effect heeft ongeveer dezelfde betekenis als consequentie: Higher interest rates will have a damaging effect on small businesses.
  • Het werkwoord to effect komt qua betekenis in de buurt van veroorzaken (to cause) en realiseren (to bring about).

Voorbeelden:

  • The trade embargo has profoundly affected our business.
  • How will the European single currency affect your company?
  • The effects of increased workload are quite noticeable.
  • Within six months she had effected a company reorganisation.
  • This law came into effect in 1983.
  • The rules will take effect from next Monday.
  • His warning had the desired effect.
afford »
volgend

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens