achieve / reach

hulp op maat nodig? >>kijk hier

De betekenis van achieve en reach is in onderstaande voorbeelden synoniem. Het is dan ook geen halszaak als u de woorden door elkaar gebruikt. Het is slechts een kwestie van gewoonte. De onderstaande ‘zinnetjes’ noemen we om deze gewoonte collocaties.

to achieve a settlement een schikking treffen
to achieve a goal een doel bereiken
to achieve an aim een doel bereiken
to achieve a target een doel bereiken
to achieve success succes behalen
to reach an agreement tot een overeenkomst komen
to reach a compromise een compromis bereiken
to reach a conclusion tot een conclusie komen
to reach deadlock in een patstelling terechtkomen
to reach a target een specifiek doel halen
(uitgedrukt in een waarde, bijv. een sales target)
to reach an impasse in een impasse geraken

Hebt u hulp nodig bij het schrijven van uw Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kunt u bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Uw contactgegevens