achieve / reach

hulp op maat nodig? >>kijk hier

De betekenis van achieve en reach is in onderstaande voorbeelden synoniem. Het is dan ook geen halszaak als u de woorden door elkaar gebruikt. Het is slechts een kwestie van gewoonte. De onderstaande ‘zinnetjes’ noemen we om deze gewoonte collocaties.

to achieve a settlement een schikking treffen
to achieve a goal een doel bereiken
to achieve an aim een doel bereiken
to achieve a target een doel bereiken
to achieve success succes behalen
to reach an agreement tot een overeenkomst komen
to reach a compromise een compromis bereiken
to reach a conclusion tot een conclusie komen
to reach deadlock in een patstelling terechtkomen
to reach a target een specifiek doel halen
(uitgedrukt in een waarde, bijv. een sales target)
to reach an impasse in een impasse geraken

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens