aanvoegende wijs (subjunctief)

hulp op maat nodig? >>kijk hier

ikoon zie ook if

Leve de koningin! Leve is een voorbeeld van de aanvoegende wijs of subjunctief in het Nederlands. Deze aanvoegende wijs is een werkwoordsvorm die niet een bestaande, maar een mogelijke situatie beschrijft. U kunt met deze werkwoordsvorm bijvoorbeeld hoop uitspreken. Dit geldt ook voor het Engels: Long live the Queen! De subjunctief (ook wel conjunctief genoemd) wordt in Romaanse talen nog veelvuldig gebruikt en kent ook nog vervoegingen. In het Nederlands en het Engels is de vorm tegenwoordig schaars.

Wat de vervoeging van de subjunctief betreft: in het Engels heeft de subjunctief vrijwel altijd dezelfde vorm, en wel die van de infinitief. Dit is de vorm waarmee een werkwoord in het woordenboek te vinden is: de hele werkwoordsvorm. U herkent de subjunctief in vaste uitdrukkingen zoals: if need be, be that as it may, come what may, so be it, en in zegeningen en bezweringen zoals: bless you, God help us en Heaven forbid.

Verder duikt de subjunctief vaak in niet-standaard Engels op, als gevolg van interferentie met de moedertaal van de spreker: *I want that you (should) understand i.p.v. I want you to understand. Dit klinkt leuk, maar verdient geen navolging in uw zakelijke communicatie.

Onthoud voor uw schrijf- en spreekstijl het volgende: als u een subjunctief gebruikt terwijl hiervoor geen grammaticale noodzaak is, klinkt u formeler dan wanneer u geen subjunctief gebruikt:

I must insist that you be on time (formeel) vs. I must insist that you are on time (standaard).

Kijkt u nog even naar onderstaande twee punten.

 • Verplicht gebruik van If I were…

  If I were you I would offer a ten percent discount.
  If I were to offer you a ten percent discount, would you consider my proposal?

  In de voorbeelden hierboven schetst If I in combinatie met to be een mogelijke, hypothetische situatie. Dit vraagt om een subjunctief, in dit geval de vorm were. Deze vorm is verplicht: *‘If I was you’ is geen standaard Engels. Gebruik dus altijd If I were. In andere if-zinnen is de subjunctief verdwenen of aan het verdwijnen. Het is al gangbaar om I would stay if the food was any better te zeggen, in plaats van I would stay if the food were any better.
 • Verschillen in betekenis tussen zinnen met en zonder subjunctief:

  If what I hear about him is true, he won’t be working for them much longer.
  If what I hear about him were true, he would not be working for them any longer.

  In het eerste voorbeeld weet de spreker niet of de informatie klopt. In het tweede voorbeeld denkt de spreker dat de informatie vals is.

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens